VVE-010 en Focus adviseren bij duurzaam VvE-beheer

De Nederlandse overheid heeft besloten dat de bebouwde omgeving in 2050 volledig energieneutraal moet zijn. Vastgoedeigenaren staan daarmee voor een ambitieus duurzaamheidsvraagstuk. Ook voor u als VvE is dit een actuele opgave. Wat is de beste aanpak om uw gebouwen energiezuiniger te maken? Welke maatregelen hebben het meeste effect? Welke investeringen zijn daarvoor nodig, welke financieringsmogelijkheden zijn er en wat is het besparingspotentieel? Dit zijn vraagstukken waar u als VvE mee te maken krijgt. De Gemeente Rotterdam adviseert Verenigingen van Eigenaren in de regio integraal over het duurzaam beheer en onderhoud van VvE’s via hun serviceorganisatie VVE-010. Focus Vastgoed Groep is als extern adviesbureau verbonden aan VVE-010 om VvE’s te begeleiden bij hun duurzaamheidsopgave.

 

Een duurzame VvE: hoe pakt u dat aan?

Heeft uw VvE de ambitie om duurzame stappen te zetten? Verduurzaming is altijd maatwerk. Onze aanpak voor het verduurzamen van VvE’s begint met het uitvoeren van een Maatwerk VvE Energieadvies. Dit Maatwerkadvies moet worden uitgevoerd door een van de door de RvO aangewezen onafhankelijke adviesbureaus die zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02.We brengen de actuele energieprestatie van uw gebouw in kaart en analyseren potentie en besparingsmogelijkheden. De volgende stap is de concrete uitwerking van de technische verduurzamingsmaatregelen. We stellen een adviesrapport op maat op, inclusief de bijbehorende financiële doorrekening van de duurzame investeringen. De technische onderhoudsmaatregelen verwerken wij direct in uw MJOP, wat daarmee een DMJOP (een groen MJOP) wordt. De mogelijkheden voor subsidies, leningen en andere financieringsopties worden daarin meegenomen. Deze stappen resulteren voor uw VvE in een concrete werkvoorbereiding van een duurzaam maatregelenpakket. Vanzelfsprekend kunnen we ook de verdere uitvoering van de duurzaamheidsaanpak begeleiden.

 

Wat levert verduurzaming van uw VvE u op?

  • Een duurzaamheidsaanpak op maat geeft u inzicht in de investeringen en de terugverdientijden en overtuigt bij het creëren van draagvlak;
  • Een beter energielabel en CO2-reductie levert kostenbesparingen op, en bovendien voert uw VvE een milieubewust onderhoudsbeleid;
  • Waardevermeerdering van uw vastgoed en een toekomstbestendig wooncomfort;
  • U voldoet altijd aan de geldende wet- en regelgeving, u kunt profiteren van collectiviteit en wij adviseren u over mogelijke subsidies.

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Contact


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl