maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed

Als eigenaar van een gebouw met een publieke functie heeft het beheer en onderhoud misschien niet altijd uw prioriteit. Wij nemen die taak van u over.

 

 

Technisch beheer

U bent eigenaar van een school of universiteit, gezondheidscentrum, theater of sportaccommodatie. Kortom, van een gebouw of terrein met een publieke functie. Het in nette staat houden van uw vastgoed komt daarom de mensen in de maatschappij ten goede. Toch heeft het technische beheer van uw gebouw misschien niet altijd uw prioriteit. Wij nemen die taak van u over.

 

 

Betrouwbaar onderhoudsplan

Wij maken uw onderhoudsplan voor de toekomst. Met oog op het doel van het gebouw – bijvoorbeeld een monumentaal pand in optimale staat houden, een betere energie-index (voorheen energielabel) krijgen voor uw woning of minimaal onderhoud tot aan de sloop - maken wij een kostenefficiënt onderhoudsplan met begroting. De technische aspecten van het gebouw zijn daarbij ons uitgangspunt.

 

 

Het begint met techniek

De techniek bepaalt de complexiteit van een gebouw en vormt daarom de basis van het onderhoudsplan. We maken een specifieke meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB), zodat u precies weet wat uw onderhoudskosten zijn voor komende jaren. Door inspecties uit te voeren op basis van de ‘Rijksgebouwendienst Conditiemeting’ of conform de NEN2767 krijgt u een objectief beeld van de staat van uw vastgoed. Daardoor weet u wanneer u hoeveel geld nodig heeft om werkzaamheden uit te laten voeren.

 

 

Duurzaam onderhoud hoeft niet meer te kosten

Waar mogelijk doen we suggesties voor duurzame oplossingen, zoals extra isolerende dakbedekking, zonnepanelen of andere ‘groene’ varianten. Op die manier werkt u als vastgoedeigenaar ook aan een betere wereld. In onze ogen hoeft dat niet altijd meer te kosten, zeker niet bij een langetermijnvisie.

 

 

Advies & Projectmanagement

Behalve adviseren over het onderhoud van uw vastgoed kunnen we het ook voor u uitvoeren. We adviseren u over het onderhoudsbeleid én verzorgen de operationele taken die daar uit voortkomen. Met onze projectbegeleiding heeft u uw handen vrij voor het inhoudelijk runnen van uw organisatie.

 

 

Kijk mee in onze digitale omgeving

De communicatie over de onderhoudsprojecten gebeurt in onze digitale omgeving. Met een persoonlijke inlogcode bekijkt u op elk moment de tijdsplanning voor bepaald onderhoud, offertes die we hebben aangevraagd en foto’s plus voortgangsrapporten die we maken tijdens de werkzaamheden. Hiermee houden we u als opdrachtgever betrokken bij de projecten en zijn we transparant over onze werkwijze.

 

 

Dagelijks Onderhoud

Voor zowel reparatieverzoeken als toezicht op de onderhoudscontracten hebben wij een 24/7 storingsdienst welke online inzicht biedt in de status van uw meldingen en inzicht geeft in de onderhoudskosten vanuit het dagelijks onderhoud. 

Doordat onze module dagelijks onderhoud gekoppeld is met de MJOP via O-Prognose zijn wij in staat u integraal te adviseren over het beperken van de onderhoudsuitgaven.

 

 

Wie maken gebruik van ons? 

  • Scholen
  • Culturele centra
  • Theaters
  • Gezondheidscentra
  • Buurthuizen
  • Sportaccommodaties

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl