vastgoedadvies - vastgoedbeheer

MVO

Duurzaam, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Focus Vastgoed Groep is een jong bedrijf met +/- 10 fulltime medewerkers dat graag op duurzame wijze een bijdrage wil leveren aan sociale en maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen beschouwt onze organisatie dit als een vanzelfsprekendheid maar zien wij ook de meerwaarde hiervan in.

Arbeidsparticipatie
Participatiewet
Het implementeren van de Participatiewet binnen Focus Vastgoed Groep beschouwen wij als een sociaal-maatschappelijke investering in plaats van een verplichting. Ons inzetten voor de medemens brengt vele voordelen met zich mee; het geeft ons een maatschappelijk gezicht, verruimt perspectieven, bespaart kosten en het draagt bij aan de ontwikkeling van al onze medewerkers.

WSPR: Onderzoek naar garantiebanen binnen Focus Vastgoed Groep
Focus Vastgoed Groep heeft de intentie om mensen met een Wajong-uitkering, een WSW-indicatie of een indicatie banenafspraak in dienst te nemen. Om hier invulling aan te geven heeft ons management contact opgenomen met het WerkgeversServicePunt Rijnmond met het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is om binnen onze organisatie garantiebanen te creëren.
Bij dit onderzoek worden methodieken zoals Jobcarving en Functiecreatie gebruikt om binnen verschillende afdelingen elementaire taken te herschikken of nieuwe functies te creëren en deze als garantiebanen in te zetten. Zo kan ons hoger geschoold personeel zich beter richten op het werk waarvoor het is opgeleid en ontwikkelen wij een situatie wat niet alleen de efficiëntie zal bevorderen maar ook kosten zal besparen.

Maatschappelijke activiteiten
Samenwerken met het NPRZ
Focus Vastgoed Groep heeft de samenwerking opgezocht met een sociaal maatschappelijke organisatie, zoals het NPRZ, om binnen Rotterdam Zuid zich actief in te spannen voor de jeugd. Wij willen ons richten op activiteiten waardoor schoolgaande kinderen geënthousiasmeerd worden om de techniek in te gaan. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het geven van gastlessen op VO scholen in achterstandswijken van Rotterdam.

Vrijwilligerswerk; Actiegroep het Oude Westen: Groene en gele daken
Focus Vastgoed Groep maakt vrijwillig deel uit van een projectgroep waarin de Actiegroep het Oude Westen, VvE-010, Woonstad en gemeente Rotterdam regelmatig bij elkaar komt om de daken van het Oude Westen te voorzien van zonnepanelen en groen. Dit project is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief van de Gaffel en Bloemkwekersstraat in Rotterdam en zet zich, zowel op individueel als collectief niveau, actief in om energiebesparende maatregelen te treffen en de uitstoot van Co2 binnen het Oude Westen te neutraliseren. Focus Vastgoed Groep adviseert hierbij en biedt, geheel kosteloos, antwoord op technische vraagstukken en toepassingen.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl