Subsidie VvE

Subsidiemogelijkheden voor duurzame VvE’s

Wanneer uw VvE besluit tot verduurzaming, levert dat op termijn een waardevermeerdering, een lagere energierekening én minder onderhoudskosten op. Natuurlijk vraagt dit proces in eerste instantie om een investering. Omdat verduurzaming wordt ondersteund door de overheid, stelt de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verschillende subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen beschikbaar, ook voor de VvE. Daarmee wordt het aantrekkelijker en eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

VvE’s kunnen niet alleen voor het uitvoeren van de CO2-reducerende maatregelen subsidie aanvragen, maar ook voor het laten uitvoeren van een deskundig energieadvies. Dit advies op maat kan worden gesubsidieerd in combinatie met een groen MJOP en/of procesbegeleiding. Voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat het energieadvies is opgesteld door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02. Focus Vastgoed Groep is een van deze gecertificeerde energieprestatieadviseurs en voldoet aan alle eisen en voorschriften die de RvO aan een adviesbureau stelt.

 

Subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding

Met een energieadvies krijgt u inzicht in de energieprestatie van uw gebouw is, wat voor uw VvE de meest geschikte energiebesparende maatregelen zijn, wat het u oplevert en wat de investeringsbehoefte is. Daarmee creëert u bovendien draagvlak voor de duurzaamheidsaanpak. De energetische maatregelen worden financieel doorgerekend, wat resulteert in een groen MJOP. Aanvullend kunt u bij de uitvoering van de vastgestelde maatregelen deskundige procesbegeleiding inschakelen. Wanneer u het energieadvies, een groen MJOP en/of de procesbegeleiding laat uitvoeren door Focus Vastgoed Groep, kunt u subsidie aanvragen tot wel 75% van de kosten.

De subsidie ‘Energieadvies en procesbegeleiding‘ is er speciaal voor VvE’s. Een VvE kan per vereniging éénmaal subsidie aanvragen voor het energieadvies, een groen MJOP en/of procesbegeleiding, mits dit is uitgevoerd door een van de gecertificeerde adviesbureaus. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van minimaal twee energiebesparende maatregelen. De voorwaarde is echter dat de VvE deze maatregelen binnen 60 maanden uitvoert. Daarnaast mag u als vereniging subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen. Deze subsidie moet u per gebouw aanvragen. Focus Vastgoed Groep heeft als gecertificeerd adviesbureau de juiste expertise en de integrale kennis in huis om uw VvE te adviseren en te begeleiden in uw gehele verduurzamingsproces.

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl