Privacy Verklaring

FOCUS Vastgoedmanagement BV respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten. Wij behandelen alle persoonlijke informatie op vertrouwelijke wijze en deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan de verwerking van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gebruiken. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

Organisatie
FOCUS Vastgoedmanagement BV, gevestigd te Barendrecht, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. FOCUS Vastgoedmanagement BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65504526. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website: https://www.focusvastgoed-groep.nl.


De verwerking van persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen laten functioneren, verzamelen wij een aantal persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking.


FOCUS Vastgoedmanagement verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Doel

FOCUS Vastgoedmanagement verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
1. alle communicatie met u omtrent onze dienstverlening;
2. het afhandelen van uw betaling;
3. het koppelen van uw gegevens aan onze digitale projectmanagementsystemen.
FOCUS Vastgoedmanagement heeft 2 grondslagen waarop zij persoonsgegevens verwerkt:
a. Wanneer FOCUS Vastgoedmanagement in opdracht van een zakelijke klant een opdracht uitvoert, dan is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
b. Wanneer een particuliere bezoeker een service van FOCUS Vastgoedmanagement afneemt, dan wordt toestemming gevraagd van de betrokkene.


Het uitgangspunt is dat FOCUS Vastgoedmanagement in principe zo min mogelijk persoonsgegevens van haar gebruikers verzamelt. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is het echter noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens te registreren.


E-mail

Op de website www.focusvastgoed-groep.nl kunnen bezoekers zich aanmelden voor onze services (bijvoorbeeld het opvragen van een offerte). In dat geval registreren wij het e-mailadres voor de communicatie naar de gebruiker. Dit e-mailadres gebruiken wij alleen voor het versturen van e-mails rondom onze dienstverlening.

IP-adres en andere technische gegevens
Van elke interactie met onze diensten legt ons systeem een aantal gegevens vast in een logbestand. Het gaat dan onder andere om IP-adres, tijd, type browser en apparaat, de bezochte pagina en een aantal technische gegevens. Deze gegevens zal FOCUS Vastgoedmanagement alleen intern gebruiken voor performance- en foutenanalyses.


Persoonlijke informatie

Wanneer een bezoeker een gebruikersaccount aanmaakt voor onze online diensten (bijvoorbeeld om gebruik te maken van het online platform Teamleader) registreren wij de voornaam en de achternaam. Eventueel kunnen deze gegevens geanonimiseerd zijn. Optioneel kan het geslacht van de bezoeker worden vastgelegd om de communicatie met de deelnemer te voorzien van genderaanduidingen. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Optioneel kan FOCUS Vastgoedmanagement aanvullende persoonsgegevens vastleggen, zoals bijvoorbeeld organisatie en functie. Wij registreren een (factuur)adres en betalingsgegevens wanneer u een overeenkomst met ons afsluit. Voor deze transacties wordt een factuur gemaakt en daarvoor zijn de adresgegevens wettelijk verplicht.


Geautomatiseerde besluitvorming

FOCUS Vastgoedmanagement maakt geen gebruik van software waarbij automatische besluiten worden genomen die grote gevolgen kunnen hebben voor personen.


Bewaartermijn

FOCUS Vastgoedmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent, interesse blijft tonen in onze diensten of dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons aangaat of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Onze diensten kunnen gebruik maken van services van derden (denk hierbij aan contentproviders). Ook kunnen in content van onze diensten links zijn opgenomen die verwijzen naar websites van derden. FOCUS Vastgoedmanagement heeft geen zeggenschap over het privacybeleid van deze derde partijen. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de manier waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van het online platform Teamleader. Als u zich voor dit platform aanmeldt, dan zullen wij uw gegevens delen met deze partijen. Voor het afwikkelen van betalingen maken wij gebruik van betaaldiensten.

Marketingpartijen en technische dienstverleners
We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere webanalyticsdiensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website bepaalde partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.


Hostingpartijen

Deze website wordt gehost bij een derde partij. Onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Onze hostingpartij is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd waarmee het voldoet aan hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden voor servers. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van FOCUS Vastgoedmanagement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FOCUS Vastgoedmanagement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

FOCUS Vastgoedmanagement maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van FOCUS Vastgoedmanagement bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze analyticsdienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FOCUS Vastgoedmanagement heeft hier geen invloed op. FOCUS Vastgoedmanagement heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via FOCUS Vastgoedmanagement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden. De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.


Remarketing

We maken gebruik van remarketing met LinkedIn en Facebook in onze advertenties. U kunt hiervoor geselecteerd worden indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over uw eerdere bezoek(en) aan onze website. LinkedIn en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.


Google Maps

FOCUS Vastgoedmanagement gebruikt de Google Maps API voor het tonen van een kaart van de omgeving waar wij zijn gevestigd. Google plaatst voor deze functionaliteit een PREF-cookie waarin het zoomniveau, de gekozen taal en de regio wordt opgeslagen. Deze cookie slaat geen persoonlijke data op.


Nieuwsbrieven, contactformulieren en sollicitaties

FOCUS Vastgoedmanagement biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Wanneer u toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees en kunt u regelmatig een nieuwsbrief ontvangen. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief via een link in de footer van de nieuwsbrief. Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie enkel voor het behandelen van uw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.


Cookies

Onze diensten maken gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen. FOCUS Vastgoedmanagement gebruikt deze cookies alleen voor sessiemanagement en het onthouden van (taal)instellingen. Wij slaan geen persoonsgegevens op in cookies. Deze bestanden kunt u op elk moment verwijderen via uw browser. (zie voor een uitleg https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/). Voor onze bedrijfswebsite (www.focusvastgoed-groep.nl) gebruikt FOCUS Vastgoedmanagement Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door haar bezoekers. Google Analytics plaatst hiervoor cookies.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze diensten zijn toegankelijk via een beveiligde verbinding (SSL-protocol) zodat derden niet mee kunnen kijken met uw verrichtingen. Onze servers zijn voorzien van beveiligingssoftware zoals anti-virussoftware, firewalls en inbraakpreventiesoftware. Via de standaarden SPF, DKIM en DMARC beveiligen wij onze e-mailcommunicatie. Daarnaast voert FOCUS Vastgoedmanagement regelmatig een Privacy Impact Assesment (PIA) uit.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens. Tevens kunt u uw recht op dataportabiliteit uitoefenen. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen uw verzoek binnen vier weken in behandeling. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteit te bewijzen. Als u persoonsgegevens wilt inzien die gelinkt zijn aan een cookie, dan dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen met uw verzoek. U kunt deze terugvinden in uw browserinstellingen. Als u FOCUS Vastgoedmanagement zelf toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als FOCUS Vastgoedmanagement uw gegevens heeft gekregen via uw werkgever (onze opdrachtgever) dan zult u met haar in overleg moeten treden.


Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden verwerkt in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor digital marketingdoeleinden, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor direct marketingdoeleinden gebruiken. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen opnieuw een belangenafweging maken. Indien die afweging in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.


Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via een van de contactmogelijkheden die onderaan deze privacy- en cookieverklaring staan. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen de aangepaste verklaring op deze website publiceren.


FOCUS Vastgoedmanagement BV
Oslo 12
2993 LD Barendrecht
085-0161770
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl