vastgoedadvies - vastgoedbeheer

Over ons

Duurzaam vastgoedadvies

Ieder gebouw is anders daardoor is geen enkel advies hetzelfde. Dit komt onder andere door het bouwjaar van het gebouw, de complexiteit en het doel. Het doel is afhankelijk van de vastgoedeigenaar, wat wil hij bereiken met het pand? Wat het doel ook is, vastgoed heeft onderhoud nodig en daarover adviseren wij de eigenaar of beheerder. In dat advies op maat zit het mooie aspect van ons werk, want elke combinatie van gebouw en doel is anders. 


Vanuit de planeetgedachte dragen we het liefst zo veel mogelijk duurzame oplossingen aan. Duurzaam bouwen is voor ons de norm. Zeker op langere termijn hoeft dat geen duurdere variant te zijn. Als vastgoedeigenaar of -beheerder kunt u op deze manier dus ook bijdragen aan een groenere wereld. Dat is onze missie.

FOCUS heeft niet voor niets als ondertitel ‘duurzaam vastgoedadvies en beheer’.

 

 

Bricks & Bytes

Als kennisorganisatie zijn we blijvend op zoek naar maatwerkoplossingen en concepten voor het verduurzamen van vastgoed. Door onze kennis te bundelen met de kennis van ketenpartners en opdrachtgevers ontwikkelen wij flexibele concepten met de best passende oplossingen per project.

Om goed integraal te kunnen adviseren, gebruiken we ook steeds meer gekoppelde informatie over vastgoed, de zogenoemde ‘Bricks & Bytes’. Door data over bijvoorbeeld klimaatbeheersing, lift en dak te combineren in een BIM-model maken we echt een duurzaam integraal totaaladvies.

 

 

Kijk als opdrachtgever mee in onze digitale omgeving

Als we het beheer van uw vastgoed verzorgen, houden we u in onze eigen digitale omgeving op de hoogte van de projecten. Dat is uniek in onze branche, maar voor ons volkomen vanzelfsprekend. U geeft ons de verantwoordelijkheid voor het vastgoedonderhoud, wij leggen transparant uit wat we doen, met wie en hoe de projecten vorderen. Als klant kunt u op elk moment inloggen om de status van projecten, de planning en foto’s van de werkzaamheden te bekijken.

In onze ogen is dat de enige manier waarop we gezamenlijk kunnen investeren in kennisontwikkeling voor de verduurzaming van de woon-, werk-, en leeromgeving. De markt trekt aan en kennis en capaciteit worden steeds schaarser. Een duurzame samenwerking is daarom extra wenselijk. Dit alles met een oog op een groenere wereld.

 

 

Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, diensten en presentaties zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 53/2017.

Deze voorwaarden worden op deze websitepagina aangeboden. Bekijk hier de voorwaarden: Algemene Voorwaarden


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl